Colloquium 2016Welkom op de website van de


Vlaamse Vereniging voor Longfunctie en Respiratie

Rol van longfunctietesten in diagnostiek van astma.

Dr. A. Vints (UZ Antwerpen)

slides

Rol van longfunctietesten in diagnostiek van COPD.

Prof. Dr. W. Janssens (UZ Leuven)

Farmacotherapie bij astma en COPD 

Dr. L. Decoster (AZ Turnhout) 

Spirometrie en aanpassingen ERS/ATS. 

Dhr. D. Schuermans (UZ Brussel)

slides

Reversibiliteit.

Dhr. K. De Soomer (UZ Antwerpen)

Inhalatietherapie.

Dhr. G. Celis (UZ Leuven)

Colloquim 2016


  VVLR: Vlaamse Vereniging voor Longfunctie en Respiratie


Secretariaat:


Geert Celis - UZ Leuven

Functiemetingen pneumologie

E502

Herestraat 49

3000 Leuven

+32 16 343111


e-mail