Colloquium 2018Welkom op de website van de


Vlaamse Vereniging voor Longfunctie en Respiratie

Klinische relevantie voor het bepalen van longvolumes.

Prof Dr. W. Janssens (UZ Leuven)

Stikstofuitwas en heliumdilutie.

Prof Dr. E. Derom (UZ Gent)

Bodyplethysmografie.

Prof Ellie Oostveen (UZ Antwerpen)

slides

Spirometrie en aanpassingen ERS/ATS. 

Dhr. D. Schuermans (UZ Brussel)

Bodyplethysmografie.

Dhr Kevin De Soomer (UZ Antwerpen)

Casuïstiek longvolumina

Dr. Jo Raskin (UZ Leuven)

Colloquim 2018


  VVLR: Vlaamse Vereniging voor Longfunctie en Respiratie


Secretariaat:


Geert Celis - UZ Leuven

Functiemetingen pneumologie

E502

Herestraat 49

3000 Leuven

+32 16 343111


e-mail