Colloquium 2012Welkom op de website van de


Vlaamse Vereniging voor Longfunctie en Respiratie

Inleiding

Sven Verschraegen (voorzitter)

COPD : Klinische relevantie voor het bepalen van longvolumes

Dr. C. Haenebalcke (AZ Brugge)

Stikstofuitwas en heliumdilutie 

Prof. Dr E. Derom (UZ Gent)

Bodyplethysmografie

Prof. Em. Dr C.Roos

Colloquim 2012


  VVLR: Vlaamse Vereniging voor Longfunctie en Respiratie


Secretariaat:


Geert Celis - UZ Leuven

Functiemetingen pneumologie

E502

Herestraat 49

3000 Leuven

+32 16 343111


e-mail