Colloquium 2014Welkom op de website van de


Vlaamse Vereniging voor Longfunctie en Respiratie

Belgian Pulmonary Function study

Prof Dr. W. Janssens, UZ Leuven

Impact van GLI op de spirometrie

Prof. E. Oostveen, UZ Antwerpen


Organisatie en kwaliteit van een longfunctielabo

Prof. Dr E. Derom, UZ Gent

Spirometrie

Dhr. D. Schuermans, UZ Brussel

slides

Kwaliteit van een longfunctie -labo: case reports

Dhr. K. De Soomer, UZ Antwerpen


Kalibratie en biologische ijking

Dhr. H. Groepenhoff, VU Amsterdam

Colloquim 2014


  VVLR: Vlaamse Vereniging voor Longfunctie en Respiratie


Secretariaat:


Geert Celis - UZ Leuven

Functiemetingen pneumologie

E502

Herestraat 49

3000 Leuven

+32 16 343111


e-mail